วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Mojito Dragon

Mojito  Dragon
ได้มาจากเอามังกรสองตัวนี้มาผสมกัน ( มีโอกาสผสมไม่ติด )

Ice Dragon
Nature Dragon
 ได้มาจากเอามังกรสองตัวนี้มาผสมกัน ( มีโอกาสผสมไม่ติด )
มังกรของผมทั้ง 2 ตัว คือ เลเวล 20 ถ้าผสมติด คือเวลาผสมพันธุ์12  ชั่วโมงนะครับ และเวลาในการฟักไข่ก็ 12 ชั่วโมงเหมือนกัน 

Ice Dragon LV.20
Fire bird  Dragon LV. 20ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น